På våren anordnas en årlig kulturvandring i Mölnlycke.

Centrum fylls med konst och hantverk. Utöver utställningarna finns det också möjlighet att delta i olika workshops.

Mölnlycke marknad

Mölnlycke Centrum har trevliga marknader vid flera tillfällen under året.
Vi söker ständigt efter nya marknadsdeltagare/ hantverkare och produkter som bidrar till att vår vackra stadsdel blir den bästa i Västsverige.
Är du intresserad av att vara med och ställa ut, hyra tält eller har frågor i allmänhet? Kontakta oss direkt eller

Läs mer!

Knallemarknad Mölnlycke genomförs den sista tisdagen i varje månad förutom december och juli. Här är du välkommen att höra av dig om du vill vara med. Före varje marknad annonserar vi i Härrydaposten och sätter upp skyltar vid alla infarter till Mölnlycke Centrum.

Utöver knallemarknad har vi varje år vårmarknad, höstmarknad och julmarknad. Vid dessa tillfällen har vi mer annonsering och spridning via sociala medier mm. Vi stänger av stora delar av centrum för bilar och det händer mycket andra saker runt torgen och gatorna då