Välkommen till Beijer Bygg

År 1970 togs det avgörande steget att forma kedjeföretaget Beijer Byggmaterial AB. Utåt markerades förändringen genom att alla företagen under året bytte namn till Beijer Byggmaterial. Den 1 januari 1985 övertog AB Electrolux samtliga aktier i Beijer Byggmaterial AB.

1986 erbjöd BBM Entreprenad AB de lokala entreprenadcheferna att köpa verksamheten och driva den med s k franchiseavtal. En period av företagsförvärv och struktureringar påbörjades. Sammanlagt förvärvades 23 filialer under åren 1987-1989, varav de flesta fusionerades med tidigare Beijerenheter.

Adress: http://www.beijerbygg.se/store/privat

Telefon/kundservice: 075-241 10 00

E-post: kundservice@beijerbygg.se

Hemsida: http://www.beijerbygg.se/